Župan potrdil možnost vselitve.

Feb 3, 2004 · Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št.

Odstotek rešenih prošenj je v zadnjem obdobju po ocenah Ljubljanskega javnega stanovanjskega sklada okoli 11 odstotkov. 9.

Stanovanjski sklad RS od danes išče najemnike za 473 stanovanj v 17 novih blokih stanovanjske soseske Novo Brdo v Ljubljani.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je objavil 17.

Javne razpise za oddajo neprofitnih stanovanj objavljamo približno na dve leti, naslednji bo predvidoma v septembru 2023. . 9.

Obvestilo o zaključku Javnega razpisa za oddajo stanovanj – NAJEM ZA MLADE; Objava razpisa za prodajo 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v Ljubljani v soseski Zeleni gaj na.

Da. Vloge sprejemajo do. .

. Neprofitno najemno stanovanje.

.

aprila.

Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. MAGISTRSKO DELO.

2023 , objava rezultatov: 21. Vloge sprejemajo do vključno 29.

Okvirni rok, v katerem bodo neprofitna stanovanja, ki so predmet razpisa, na razpolago za oddajo v najem Števila oddanih stanovanj v letih 2021 in 2022 ni možno predvideti, zato bodo upravičencem oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.
2021.
Dec 22, 2020 · Stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana pa bo do konca leta 2022 zgradil štiri nepremičninske projekte, v katerih bo 426 neprofitnih najemnih stanovanj.

Objavljen je razpis Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za okoli 450 neprofitnih stanovanj v Ljubljani in na Vrhniki.

Vloga za prijavo na razpis za najem neprofitnih stanovanj maj 2023; Vloga za popravilo stanovanja.

. Stanovanjski sklad RS zagotavlja nova javna najemna stanovanja tudi z ugodnimi krediti in s soinvestitorstvom pri projektih lokalnih skupnosti, javnih nepremičninskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij. Soseska Novo Brdo v Ljubljani.

V mestni hiši je potekal javni žreb, na katerem so določili 30 mladih, ki so dobili v najem neprofitna stanovanja. . Ljubljanski stanovanjski sklad bo od RTV Slovenija · 1L. Pogoji za upravičenost do neprofitnih najemnih stanovanj in kandidiranje na razpisih zanje. Pri dodelitvi stanovanj bo glede števila.

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako.

si, STA. .

Odprt razpis za 473 novih stanovanj v ljubljanski soseski Novo Brdo.

.

Ljubljana, junij 2016 PETRA KRAPEŽ IZJAVA O AVTORSTVU.

Prijave zbirajo do 11.

Odprti javni pozivi in razpisi.